Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Освітня програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»)

economЕкономіка підприємства — підготовка фахівців у галузі планово-економічної та техніко-організаційної діяльності на підприємствах різних форм власності. Випускники працюють в комерційних фірмах, міжнародних аудиторських компаніях, інвестиційних фондах, та планово-фінансових підрозділах промислових підприємств. Економіст – одна з небагатьох професій без якої неможливе існування будь-якого підприємства, установи, організації чи органу влади.

Наші випускники можуть працювати: керівниками економічних служб та департаментів, керівниками підприємств, установ та організацій, керівниками в органах влади та місцевого самоврядування; в сфері бізнес-планування та проектного менеджменту розробляти інвестиційні проекти, управляти інвестиційною та інноваційною діяльністю, управляти фінансуванням; сфері обліку та аналізу комплексний аналіз усіх видів діяльності, бухгалтерський облік, аналіз ефективності маркетингових заходів, управлінський облік, управління податковою політикою; у фінансовій сфері спеціалістом та керівником економічних служб банків, страхових та лізингових компаній, спеціалістом з інвестиційного банкінгу, фахівцем з економічних питань на фондових та товарних біржах; в сфері державного контролю та аудиту контроль діяльності підприємств, установ та організацій, аудит, формування та підтримання економічної безпеки, робота в державних службах економічного контролю, аудиту, ревізії та митних органах; в сфері консалтингу: бізнес-консалтинг, державний консалтинг, адміністративний консалтинг, антикризове управління; в сфері науки та досліджень викладачем в вищих навчальних закладах, дослідником, аналітиком; в сфері соціальної економіки спеціалістом з економічних питань громадських організацій та установ, економічний супровід діяльності громадських організацій, моніторинг економічного середовища тощо.

Презентація

%d bloggers like this: