Електроніка (Освітня програма «Електронні інформаційні системи»)

epСпеціальність: Електронні прилади та пристрої

Сучасна електроніка та комп’ютерна техніка розвивається високими темпами. Змінюється елементна база, розробляються нові технології проектування та розробки електронних пристроїв з використанням потужної обчислювальної техніки, спеціального програмного та інформаційного забезпечення. Визначилася перспективна тенденція застосування цифрової електроніки в різних за призначенням електронних системах, що вимагає наявність фахівців з електроніки, які повинні забезпечувати кваліфіковане обслуговування сучасної електронної техніки і мати достатню кваліфікацію, теоретичну підготовку, практичні навички володіння сучасними технологіями та елементною базою для створення конкурентоздатної електронної та комп’ютерної апаратури.

Випускники спеціальності працюють на промислових підприємствах, у всіх сферах бізнесу, а також компаніях з маркетингу, виробництва, продажу і ремонту електронної побутової і комп’ютерної техніки та в науково-дослідних установах, робота яких пов`язана із розробкою, програмуванням і застосуванням комп’ютерно-інформаційних систем, сучасними напрямками матеріалознавства, нано- і оптоелектроніки, сенсорної техніки, використанням методів аналізу твердих тіл. Фахівець в галузі електронних приладів та пристроїв завжди потрібен на сучасному ринку праці, що підтверджує практика успішного працевлаштування наших випускників як на вітчизняних, так і закордонних підприємствах та організаціях різних форм власності.

Презентація

Спеціальність: Електронні системи

Сучасний стан розвитку техніки характеризується все більшим зростанням ролі електроніки в усіх сферах людської діяльності. За даними статистики, до 80 % від обсягу всієї світової промисловості займає саме електроніка. У промисловості, у побуті, в автомобілі, на космічному кораблі, у комерційному банку – скрізь ми стикаємося з електронними пристроями та системами, до яких належать: джерела живлення, починаючи від побутових випрямлячів, зарядних пристроїв, джерел безперервного живлення й закінчуючи потужними промисловими перетворювальними пристроями та системами; підсилювачі електричних сигналів; мікропроцесорні пристрої та системи керування різними об’єктами; пристрої зв’язку й телекомунікаційні системи; комп’ютерні системи загального та спеціального призначення. Об’єктом професійної діяльності спеціалістів у галузі електронних систем є електронні керуючі системи, системи збирання та передачі даних, локальні й глобальні комп’ютерні мережі, комп’ютерні системи захисту інформації, цифрові мікропроцесорні системи та їх програмне забезпечення, пристрої та системи відображення інформації, силова та перетворювальна (енергетична) електронна техніка, комп’ютерний аналіз та моделювання електронних пристроїв та систем.

Спеціалісти працюють у державних і приватних електронних та приладобудівних підприємствах, що займаються виробництвом, сервісним обслуговуванням і реалізацією електронної та комп’ютерної техніки, експлуатацією та ремонтом електронних пристроїв, мікропроцесорної техніки та комп’ютерних мереж, створенням програмного забезпечення для електронних систем, науково-дослідних установах Академії наук України та в навчальних закладах освіти.

%d bloggers like this: