Фінанси, банківська справа та страхування (Освітня програма «Фінанси та облік в підприємництві»)

fin Фінанси – це самостійний вид професійної діяльності направленої на досягнення максимальної ефективності процесу формування розподілу та контролю за використанням фінансових ресурсів на рівні держави та підприємств різних форм власності на основі застосування ринкових принципів.

Випускники успішно працюють: аудиторами, фахівцями у галузі фінансів і торгівлі, дилерами та брокерами, агентом з клірингу, керівником фінансових служб, інспекторами в контрольно-ревізійних відділах, економістами з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, у страховій сфері, у банківських установах.

%d bloggers like this: