Профком працівників освіти

Первинна  профспілкова організація працівників освіти і науки України Конотопського інституту Сумського державного університету була створена у грудні 2013 р. і є організаційною ланкою Профспілкової організації Сумського державного університету.

Первинна профспілкова організація КІ СумДУ це добровільна неприбуткова громадська організація, яка організовує свою роботу з метою захисту трудових, соціальних, економічних прав та інтересів членів профспілки. Вона діє на основі Конституції України, Закону України «Про про­фесійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Статуту Профспілки працівників освіти і науки України, Положення про профспілки Сумського державного університету і Положення профспілки Конотопського інституту Сумського державного університету та колективного договору.

Завданням профспілки КІ СумДУ є зосередження уваги на вирішенні завдань організаційного, фінансового зміцнення, посилення кадрового потенціалу, удосконалення форм і методів внутрішньоспілкової роботи, враховуючи особливості професійної діяльності працівників закладу вищої освіти.

З грудня 2013р. по квітень 2015р.керівництво профспілкою КІ СумДУ здійснював Осадчий Сергій Васильович, к.п.н., доцент кафедри інформатики і математики Конотопського інституту СумДУ, директор ЦЗДФН.

З квітня 2015р. і до сьогодні профспілку очолює Циганенко Олена Василівна, к.е.н., викладач кафедри економіки і управління.

Заступником голови є Зубко Катерина Юріївна, к.е.н., викладач кафедри економіки і управління.

Відповідальним за культурно-масову роботу є Динник Оксана Дмитрівна, к.т.н., доцент кафедри ФЗНД.

Відповідальним за спортивно-масову роботу є Бурик Іван Петрович, к.ф.-м. н, завідувач кафедри ФЗНД.

На засіданнях профкому розглядаються актуальні питання життя трудового колективу: поліпшення умов та охорона праці, надання грошової допомоги членам профорганізації, організація культурно-масових заходів та ін.

 

41600, Сумська обл., м. Конотоп, Проспект Миру, будинок 26, кімната 415.

 

%d bloggers like this: