Склад кафедри ЕПІА

image_3Гричановська Тетяна Михайлівна — кандидат фізико-математичних наук, завідувач кафедрою. Викладає дисципліни: «Фізика», «Технологія тонких плівок».

Автор понад 40 наукових і навчально-методичних праць, у т.ч. 12 статей, опублікованих у фахових журналах, 7 статей, що індексуються наукометричною базою Scopus, та 3 навчальних посібників.

Напрям наукових досліджень – електрофізичні властивості нанокристалічних і високодисперсних плівкових систем на основі металів.

E-mail: [email protected]

Scopus Author ID: 13608568500

 

image_4Бібик Віталій Володимирович — кандидат фізико-математичних наук, доцент, директор КІСумДУ. Викладає дисципліну: «Вакумна техніка».

Автор 30 наукових і навчально – методичних праць, у т.ч. 8 статей у вітчизняних журналах, 7 статей, що індексуються наукометричною базою Scopus, і навчальних посібниках.

Напрям наукових досліджень – формування структурно-фазового стану і електрофізичних властивостей металевих плівкових матеріалів в умовах взаємної дифузії атомів, енергозбереження. Керування аспірантами.

 

E-mail: [email protected]

Scopus Author ID: 9232960000

 

ivashІващенко Максим Миколайович — кандидат фізико-математичних наук, заступник декана з наукової роботи. Викладає дисципліни: «Нанотехнології в електроніці», «Теорія електронних та електричних кіл», «Основи наукових досліджень».

Автор більше 50 публікацій, серед яких 16 статей у фахових виданнях України та 9 статей, що індексуються наукометричними базами даних Scopus, Web of Science.

Є рецензентом (асоційованим редактором) наступних наукових журналів: «Materials Science in Semiconductor Processing» (Сполучене Королівство), «Solar Energy» (Сполучене Королівство), «Applied Physics A: Materials Science & Processing» (Німеччина).

Напрям наукових досліджень — матеріалознавство плівок напівпровідникових сполук з’єднань А2В6, придатних для приладового використання та у геліоенергетиці.

E-mail: [email protected]

Scopus Author ID: 49961576300

ORCID: 0000-0002-4611-0956

Google Scholar ; ResearchGate ; Ukrainian Scientists Worldwide ; Curriculum Vitae

image_7Васильєв Володимир Іванович – кандидат технічних наук, старший викладач, автор 28 публікацій, має 5 авторських свідоцтв на винаходи. Викладає дисципліни: «Електронні системи», «Обчислювальна математика». Напрям наукових досліджень – моделювання та системи управління.

 

 

 

 

Матвієнко Микола Павлович – кандидат технічних наук, доцент, академік Академії енергетики України. Автор 86 наукових і методичних
праць, у тому числі трьох підручників та шести навчальних посібників із грифом МОН, 47 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. Галузь наукової й педагогічної діяльності – автоматика, інформатика та обчислювальна техніка.