Від теорії до практики

Працівники інституту, які є експертами з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, здійснили перші виїзди.

Дмитро Власенко був керівником експертних груп з акредитації освітніх програм: “Менеджмент організацій та адміністрування”, “Логістика”, “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” у Уманському національному університеті садівництва, освітньої програми “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” у Вінницькому національному технічному університеті. Світлана Весперіс входила до складу експертної групи з акредитації освітньої програми “Маркетинговий менеджмент” у Київському національному лінгвістичному університеті. Іван Бурик долучився до акредитаційної експертизи освітніх програм зі спеціальності “Телекомунікації та радіотехніка” в Харківському Національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Безцінний практичний досвід отримано.