Автор: admin

Лабораторії ЕПІА

Лабораторії ЕПІА

До технічного забезпечення кафедри входять: лабораторія автоматизованих систем і сенсорної техніки; лабораторія загальної фізики; лабораторія оптоелектроніки; лабораторія технологічних основ електроніки; лабораторія матеріалів нано-електроніки.

Склад кафедри ЕПІА

Склад кафедри ЕПІА

Гричановська Тетяна Михайлівна — кандидат фізико-математичних наук, завідувач кафедрою. Викладає дисципліни: «Фізика», «Технологія тонких плівок». Автор понад 40 наукових і навчально-методичних праць, у т.ч. 12 статей, опублікованих у фахових журналах, 7 статей, що індексуються наукометричною базою Scopus, та 3 навчальних посібників. Напрям...

Напрямки наукових досліджень кафедри ЕПІА

Напрямки наукових досліджень кафедри ЕПІА

В Конотопському інституті Сумського державного університету здійснюється науково-дослідна роботаза певними напрямками і викладацький колектив прагне залучити до неї талановиту молодь. В процесі навчання студентами виконуються лабораторні, практичні, контрольні роботи, що містять елементи проблемного пошуку; типові завдання дослідницького характеру в період...

Лабораторії ФЗНД

Лабораторії ФЗНД

  Презентація: Моделювання роботи та вдосконалення систем локалізації вибухів Презентація:Датчики полум’я системи локалізації вибухів метану Презентація: Розробка плівкових датчиків тиску для вибухозахисних систем Презентація: Кваліметричне оцінювання якості

Напрямки наукових досліджень кафедри ФЗНД

Напрямки наукових досліджень кафедри ФЗНД

Напрями науково-дослідної роботи кафедри у 2016-2019 рр.: 0116U004164 “Автоматизація виробничих процесів та програмування мікроконтролерних систем”; 0116U004167 “Удосконалення систем локалізації вибухів метану та вугільного пилу”; 0116U004166 “Фазовий склад, електрофізичні властивості металевих та напівпровідникових плівкових структур, придатних для приладового використання”.